Pasar al contenido principal

Grupos municipales

Grupo Municipal del PP

Grupo Municipal PP

 •       José E. Sotelo Villar.-Vocal
 •       Rafael Soliño Costas
 •       Mª Dolores Hermelo Piñeiro
 •       Pío Millán Blanco
 •       Rosa Mary De La Campa Portela
 •       Óscar Manuel García Juncal
 •       Francisco Javier Soliño Soliño

 

Grupo Municipal de ACE

Grupo Municipal ACE

 

 •       Maria Victoria Portas Mariño.-Voceira
 •       Mariano Abalo Costa
 •       Maria Aurora Prieto Gago
 •       Adrián Pena Rey

 

 

 

Grupo Municipal del PSdeG-PSOE

Grupo Municipal PSOE

 

 •       Eugenio González Fernández  - Vocal
 •       Sagrario Martínez Ferrari
 •       Ingrid Mihaela Loredana Oprea
 •       María del Pilar Nogueira González

 

 

 

 

Grupo Municipal del BNG

Grupo Municipal BNG

 •       Mercedes Giráldez Santos.–Vocal
 •       Maria Lourdes Rial Pardo
 •       José Antonio Antepazo Gil

 

 

 

 

Grupo Municipal de Avante-Candidatura Veciñal

Grupo Municipal Avante

 •       Ánxela Vizoso Marcos.-Vocal
 •       Tomás Hermelo Álvarez
 •       Laura Verde Curra