Pasar al contenido principal

Bases para a selección e posterior contratación laboral temporal de 1 auxiliar de clínica para a Unidade Asistencial de Drogodependencias do Concello de Cangas e constitución de lista de agarda