Pasar al contenido principal

Selección personal salvamento en playas 2020

SELECCIÓN DE 15 SOCORRISTAS AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA QUE SE REGULA NA ORDE DO 20 DE DECEMBRO DE 2019, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DE EMPREGO E MELLORA DA EMPREGABILIDADE NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS E SE PROCEDE A SÚA COBERTURA PARA O EXERCICIO DO ANO 2020.