Datos de contacto

Avda. de Lugo, 27 - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 304 108

auditorio@cangas.gal

Horario de atención ao público: de martes a venres de 9:30 a 15:00.


Sala de teatro do Auditorio


 Avda. de Lugo, 27. Cangas
Email
  986 304 108


O auditorio dispón dunha gran sala de representación con cabida para 690 espectadores. Ten 402 butacas en platea distribuídas en 13 de 32 butacas cada unha, o que se traduce nunha proximidade idónea entre público e a escena. 

O anfiteatro e os palcos teñen un total de 288 butacas. O escenario conta cunhas dimensións de 17x17 metros de embocadura, 19 metros de fondo e 16 metros de altura coa súa tremoia correspondente consistente nunha cámara negra formada por patas a ambos laterais, bambolinas e foro. 

A capacidade da sala unida as dimensións do escenario e a excelente acústica, fan do conxunto un lugar privilexiado para deleitarse do teatro a música e a danza.

Descargas