Proxectos e publicacións

Manual de Transparencia

Este manual aborda temas como os obxectivos e trámites máis importantes que se contemplan, os medios e pasos a seguir coas solicitudes, os tempos e prazos de resposta, etc., facilitando deste xeito o uso da mesma.

Sede electrónica do Concello de Cangas

Ferramenta indispensable para a veciñanza onde presentar documentos e solicitudes, en liña, para a realización de comunicacións relativas a trámites e asuntos de competencia municipal.

Contas Claras

Proxecto que aposta por abrir canles de comunicación entre concello e veciñanza para falar da planificación e da xestión dos nosos recursos económicos. É o paso previo a uns orzamentos participativos!