Programas

IV Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes (PIOM)

Ferramenta para procurar cambios sociais, promover a igualdade entre mulleres e homes, integrando de maneira efectiva, a igualdade en todos os ámbitos que afecten á vida cotiá das mulleres.