Presentación

A Concellaría de Participación Veciñal, Transparencia e Asociacionismo nace co obxectivo de fomentar a participación democrática e a transparencia nos asuntos públicos locais, así como para regular os dereitos da cidadanía: o dereito á participación, á información, á iniciativa cidadá, a presentar queixas, reclamacións e suxestións, á consulta popular ou referendo, a unha política municipal de fomento do asociacionismo, ou o dereito de reunión, de petición, de audiencia e de intervención nos Plenos Municipais.
 
Estamos a traballar en diferentes procesos e ferramentas para facilitar así esta participación como son a sede electrónica e a creación desta nova web. O Concello de Cangas considera de vital importancia a participación cidadá e a información aberta como motor da nosa sociedade.
 
A vila de Cangas debe empoderarse e implicarse na política local, só así poderemos conseguir un Concello para todas e todos.