Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Pleno

O Pleno, constituído polo/a Alcalde/sa e os/as Concelleiros/as, defínese como órgano de máxima representación política da cidadanía no Goberno Municipal. Corresponde ó/á Alcalde/sa convocar e presidir as sesións plenarias aínda que pode delegar nalgún dos/as Concelleiros/as.

Ten un regulamento propio de carácter orgánico e tanto o seu funcionamento como a organización do seus contidos recóllese no regulamento municipal. As atribucións do Pleno establécense no artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Entre elas, as de maior relevancia son a fiscalización  e control dos órganos de goberno, a elección e destitución do/a Alcalde/sa, a aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais, a aprobación dos orzamentos, os acordos relativos á delimitación e alteración do termo municipal, a determinación das formas de xestión e dos servizos, os acordos de participación en organizacións supramunicipais, etc. 

As sesións son públicas e poden ser ordinarias, extraordinarias ou extraordinarias con carácter urxente. As ordinarias celébranse cunha periodicidade mensual, o último venres de cada mes ás 20:00 horas e as extraordinarias cando así o decida o/a Presidente/a ou o solicite polo menos a cuarta parte do número legal de Concelleiros/as. Todas elas serán convocadas con, polo menos, dous días hábiles de antelación, salvo as extraordinarias de carácter urxente cuxa convocatoria deberá ser ratificada polo Pleno.

COMPOSICIÓN DO PLENO:

 • Alcalde/sa - Presidente/a: Xosé Manuel Pazos Varela
 • Concelleiros/as:
Grupo Municipal do PP:
 • Jose Enrique Sotelo Villar
 • Rafael Soliño Costas
 • María Dolores Hermelo Piñeiro
 • Dolores Gallego Santos
 • Pío Millán Blanco
 • Francisco Javier Soliño Soliño
 • Jesús Manuel Graña Graña
 • Alba Cordeiro Magdaleno
 Grupo Municipal de ACE-SON:
 • Xosé Manuel Pazos Varela
 • Mariano Abalo Costa
 • Andrés García Bastón
 • Tania Castro Paredes
Grupo Municipal do BNG:
 • Mercedes Giráldez Santos
 • Xoán Carlos Chillón Iglesias
 • Héitor Mera Herbello
 • María Lourdes Rial Pardo
 Grupo Municipal de ASpUN:
 • Ánxela Vizoso Marcos
 • Tomás Hermelo Álvarez
 • Suso Pérez Gallego
 Grupo Mixto:
 • PSdeG-PSOE: Alfredo Iglesias Santos
 • Cangas Decide: Jose Luís Gestido Porto


Ordes do día
Ordes do día 2018

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 30.05.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 03.05.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 22.03.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 23.02.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 26.01.2018

Descargar

Ordes do día 2017

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 22.12.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 24.11.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 27.10.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 29.09.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 11.09.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 28.07.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 29.06.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 26.05.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 28.04.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 31.03.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Pleno 10.03.2017

Descargar

						                      
						                  .panel-group {
						                   margin: 0;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion {
						                   background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll center top;
						                   border: medium none;
						                   border-radius: 0;
						                   box-shadow: none;
						                   margin-bottom: 30px;
						                   margin-top: 0 !important;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion:last-child {
						                   margin-bottom: 0;
						                  }
						                  .accordion-head {
						                   background: #303030 url("../img/icon/accordion-up.png") no-repeat scroll right center;
						                   color: #fff;
						                   display: block;
						                   font-size: 14px;
						                   font-weight: 700;
						                   height: 42px;
						                   line-height: 44px;
						                   padding: 0 12px 0 28px;
						                   position: relative;
						                   text-transform: uppercase;
						                   width: 100%;
						                  }
						                  .accordion-head.collapsed {
						                   background: #303030 url("../img/icon/accordion-down.png") no-repeat scroll right center;
						                  }
						                  .accordion-head:hover, .accordion-head:focus {
						                   color: #fff;
						                  }
						                  .accordion-body {
						                   padding: 30px;
						                  }
						                      
						                    

Actas
Actas 2018

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 17.04.2018

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 22.03.2018

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 23.02.2018

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 26.01.2018

Descargar

Actas 2017

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 22.12.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 24.11.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 27.10.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 29.09.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 11.09.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 28.07.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 29.06.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 26.05.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 28.04.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 31.03.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 10.03.2017

Descargar

Acta da sesión ordinaria do Concello. Pleno 27.01.2017

Descargar

						                      
						                  .panel-group {
						                   margin: 0;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion {
						                   background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll center top;
						                   border: medium none;
						                   border-radius: 0;
						                   box-shadow: none;
						                   margin-bottom: 30px;
						                   margin-top: 0 !important;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion:last-child {
						                   margin-bottom: 0;
						                  }
						                  .accordion-head {
						                   background: #303030 url("../img/icon/accordion-up.png") no-repeat scroll right center;
						                   color: #fff;
						                   display: block;
						                   font-size: 14px;
						                   font-weight: 700;
						                   height: 42px;
						                   line-height: 44px;
						                   padding: 0 12px 0 28px;
						                   position: relative;
						                   text-transform: uppercase;
						                   width: 100%;
						                  }
						                  .accordion-head.collapsed {
						                   background: #303030 url("../img/icon/accordion-down.png") no-repeat scroll right center;
						                  }
						                  .accordion-head:hover, .accordion-head:focus {
						                   color: #fff;
						                  }
						                  .accordion-body {
						                   padding: 30px;
						                  }