Datos de contacto

Rúa Real, 29 - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 392 166

deportes@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:30 a 14:30 horas.


Piscina Municipal


 Verín, 18. 36947 - Coiro
Web
Email
 986 302 747


Horario

 • de luns a venres de 8:00 a 14:00 e de 16:00 a 22:00.
 • sábados de 9:00 a 14:00.

Como inscribirse

* só poderá facerse de xeito presencial na propia piscina.

A persoa aboadora cubrirá os seus datos de filiación no documento FOLLA DE INSCRICIÓN (que lle facilitará o persoal da propia piscina), cumprimentando os distintos apartados e firmando o documento.

Documentación a achegar xunto á folla de inscrición en función do abono a realizar:
Para TODOS os abonos:

 • Fotocopia do DNI (membro/s).
 • Certificado IBAN nº de Conta na que se domiciliarán mensualmente as cotas futuras tras a inscrición.

Ademais para os abonos seguintes deberase achegar a seguinte documentación adicional:
Xubilado/a ou 3ª Idade:
 • Certificado de xubilación, en caso de que a persoa usuaria sexa menor de 65 anos, do contrario bastará coa fotocopia do DNI.
Persoa con discapacidade:
 • Certificado do grao de discapacidade en vigor, superior ou igual ao 33%.
Familiar:
 • Libro de Familia.
 • Certificado de empadroamento familiar.
 • Certificado de Convivencia.
 • Certificado de Parellas de Feito.
Familia Numerosa:
 • Libro de Familia Numerosa.
Menor:
 • Autorización Paterna / Materna/ Titoría legal.
Pago en EFECTIVO da Matrícula, a realizar na Recepción de A Balea que corresponda ao ABONO + a cota prorrateada da mensualidade.

Descargas