Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Certificado de profesionalidade de DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

Aínda podedes solicitar o curso do certificado de profesionalidade de DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, que ten 398 horas e que comeza xa na Casa de Oficios do Concello de Cangas. Quedan dúas prazas pendentes de cubrir. Esta dirixido a persoas desempregadas e é unha formación acreditable e completamente gratuíta.

CONTIDOS:

MF1442_3: Programación didáctica de accións formativas para o emprego.

60

 

MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

90

 

MF1444_3: Impartición e titorización de accións formativas para o emprego.

100

 
 

MF1445_3: Avaliación do proceso de ensinanza–aprendizaxe en formación profesional para o emprego.

60

 

MF1446_3: Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional

para o emprego.

30

 

MP0353: Módulo de prácticas profesionais non laborais de Docencia na formación para o emprego (40 horas).

40

 

FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero

10

 

FCOXXX05: Formación para a igualdade

8

 

 

Podedes chamar canto antes á Casa de Oficios do Concello no 986304650 ou mandar un correo a casadeoficios@cangas.gal