Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Proceso selectivo auxiliar administrativo funcionario interino

Proceso de selección de 1 auxiliar administrativo/a funcionario/a interino/a clasificada dentro da Escala de Administración Xeral Subescala Auxiliar Administrativo posto de traballo Auxiliar Administrativo (Grupo C Subgrupo C2 nivel 16) con previsión de bolsa de substitucións no BOP de Pontevedra de data 13/07/2018.

Descargas