Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO 15 SOCORRISTAS

O Concello de Cangas en base á autorización para a contratación anticipada outorgada terá solicitado os traballadores e traballadoras desempregados/as acordes ao perfil a seleccionar mediante presentación de oferta de emprego na oficina de emprego de Cangas, que realizará as sondaxes de demandantes aos que se lles comunicará a existencia desta oferta de emprego para que poidan concorrer convocándoos a reunión no Concello de Cangas na que se lle facilitará información sobre a convocatoria e o modelo de instancia para solicitar a súa participación.

Os aspirantes remitidos pola Oficina de Emprego que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán facelo constar no modelo de instancia que se facilitará aos aspirantes na reunión á que foron convocados pola Oficina de Emprego e que se cumprimentará e entregará polos interesados en participar no proceso selectivo para a confección do listado de admitidos e excluídos.

Descargas