Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Bases reguladoras do proceso selectivo para o acceso á categoría de oficial de policía local integradas na oferta de emprego público de 2016

É obxecto das presentes bases a provisión en propiedade das dúas prazas de oficial de policía do Corpo de Policía Local do Concello de Cangas que se inclúen na oferta pública de emprego correspondente ao exercicio do ano 2016, aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 26/12/2016, e publicada no BOPP nº 12 de data 18/01/2017.

Presentación de instancias dende o 08/08/2017 ata o 28/08/2017.

Descargas