Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Proceso de seleción e posterior contratación de 25 socorristas e 3 patróns precisos para o servizo de salvamento en praias do Concello de Cangas na temporada de 2017.

O obxecto das presentes bases é a seleción e posterior contratación de 25 socorristas e 3 patróns precisos para o servizo de salvamento en praias do Concello de Cangas na temporada de 2017. Tendo en conta a subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria que se regula na Orde do 02.05.2017, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, vista a autorización para a contratación anticipada de data 25.05.2017 emitida con base na solicitude formulada polo Concello de Cangas de outorgamento de tal subvención, 15 socorristas serán selecionados en base a esta e os 10 socorristas restantes e os 3 patróns ata cubrir as necesidades do servizo en base a fondos propios do Concello.

Descargas