Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Bases específicas para a contratación de 25 traballadores/traballadoras para o servizo de limpeza das praias de Cangas en réxime laboral temporal con previsión de lista de agarda

O obxecto das presentes bases é a seleción e posterior contratación de 25 persoas para o Servizo de limpeza das praias de Cangas e a súa contorna.

As contratacións serán de carácter laboral temporal a tempo parcial na modalidade de obra ou servizo.

Descargas