Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Bases da convocatoria para a selección de auxiliares de policía para o Concello de Cangas para 2017

Por resolución de Alcaldía de data 12/05/2017 foi aprobada a convocatoria e as Bases que como anexo se acompañan a continuación para a selección de oito auxiliares da policía local. En cumprimento do disposto nas bases procédese a súa publicación de acordo coas mesmas, advertindo que o período de presentación de instancias irá dende o 18/05/2017 ao 31/05/2017 ambos incluídos.

Descargas