Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Bases para a selección de 31 traballadores ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018-2019 convocado pola Deputación Provincial de Pontevedra

O obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación de 31 traballadores de acordo co Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 convocado por acordo do Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra de data 29/12/2017 (BOP do 03/01/2018).

Os/as candidatos/as remitidos polos servizos públicos de emprego constituirán o listado de admitidos ao proceso selectivo debendo presentarse para a formalizar a súa instancia de participación e recibir información sobre o desenvolvemento do proceso selectivo no día hora e lugar que se lles indique na comunicación que reciban dende a Oficina Pública de Emprego.

Descargas