Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Plan Concellos da Deputación de Pontevedra 2018

Con data 03/01/2018 publícase no BOP nº 2 as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos - Plan Concellos 2018 da Deputación Provincial de Pontevedra.

Ó amparo desta convocatoria solicítase a axuda da liña 3-Emprego, para a contratación de persoal desempregado inscrito no Servizo Público de Emprego, respectando a debida adecuación salarial á cualificación profesional dos postos que se van cubrir, que neste ano 2018 será de 31 persoas para dar cobertura a diferentes servizos de titularidade municipal.

Descargas