Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Normativa municipal

Ordenanzas e regulamentos

Regulamento do Consello Sectorial de Urbanismo

Descargar

BOPPO núm. 199 de 17.10.2017

Regulamento Rexistro Municipal Asociacións

Descargar

BOPPO núm. 200 de 19.10.2016

Regulamento Consello Escolar

Descargar

BOPPO núm. 198 de 17.10.2016

Ordenanza Regulamento Transparencia

Descargar

BOPPO núm. 156 de 17.08.2016

Ordenanza Regulamento Zonas Peonís

Descargar

BOPPO núm. 112 de 13.06.2016

Regulamento Consello Municipal Saúde

Descargar

BOPPO núm. 111 de 10.06.2016

Ordenanza Modificación Puntual do SAUI-1 A Portela

Descargar

BOPPO núm. 97 de 23.05.2016

Regulamento Interno Piscina Cuberta

Descargar

BOPPO núm. 223 de 18.11.2015

Regulamento Municipal Uso non Sexista da Linguaxe

Descargar

BOPPO núm. 222 de 17.11.2015

Regulamento Servizos Públicos Relacionados co Ciclo Integral da Auga

Descargar

BOPPO núm. 194 de 8.10.2014

Ordenanza Regulamento Limpeza Viaria e Ornato Público

Descargar

BOPPO núm. 18 de 28.01.2014

Ordenanza Regulamento Prezo Público Prestación de SS. no Viveiro de Empresas

Descargar

BOPPO núm. 109 de 07.06.2013

Ordenanza Regulamento Venda Ambulante

Descargar

BOPPO núm. 67 de 08.04.2013

Ordenanza Compatibilización Convivencia e Lecer

Descargar

BOPPO núm. 25 de 05.02.2013

Ordenanza Protección e Posesión Animais de Compañía

Descargar

BOPPO núm. 243 de 19.12.2012

Ordenanza Regulamento Instalación Terrazas na Vía Pública

Descargar

BOPPO núm. 144 de 27.07.2012

Regulamento Municipal Venda Ambulante

Descargar

BOPPO núm. 205 de 25.10.2011

Ordenanza Uso e Disfrute das Praias

Descargar

BOPPO núm. 163 de 25.08.2009

Ordenanza Regulamento Servizo Municipal Aparcadoiro Soterrado da UA 28

Descargar

BOPPO 172 de 07.09.2006

Ordenanza Inspección Técnica Edificacións

Descargar

BOOPO núm. 126 de 03.07.2006

Ordenanza Regulamento Viveiro Empresas de Servizos

Descargar

BOPPO núm. 41 de 28.02.2006

Regulamento Municipal Voluntariado

Descargar

BOPPO núm. 222 de 18.11.2005

Regulamento Mercado Municipal de Abastos

Descargar

BOPPO núm. 156 de 16.08.2005

Regulamento Gandería Municipal

Descargar

BOPPO núm. 113 de 14.06.2005

Estatutos Fundación Deportiva Municipal

Descargar

BOPPO núm. 30 de 13.02.2004

Regulamento Uso e Funcionamento Instalacións Deportivas Municipais

Descargar

BOPPO núm. 21 de 02.02.2004

Ordenanza Animais Perigosos e Censo Municipal de Cans

Descargar

BOPPO núm. 247 de 23.12.2003

Ordenanza Regulamento Servizo Municipal de Aparcadoiro Subterraneo UA10

Descargar

BOPPO núm. 208 de 28.10.2003

Regulamento Consello Económico e Social da Mancomunidade

Descargar

BOPPO núm. 235 de 11.12.2000

Regulamento Participación Veciñal

Descargar

BOPPO núm. 174 de 11.09.1995

Regulamento Orgánico Municipal

Descargar

BOPPO núm. 84 de 13.04.1988

Ordenanzas fiscais

Regulamento Taxa Utilización Escudo Municipal

Descargar

Ordenanza Nº 18, BOPPO núm. 242 do 20.12.2011

Regulamento Taxa Expedición Licencias Animais Perigosos

Descargar

Ordenanza Nº 17, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxas Impartición Ensinanzas Conservatorio

Descargar

Ordenanza Nº 19, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Modificación Regulamento Taxas Impartición Ensinanzas Conservatorio

Descargar

Ordenanza Nº 19, BOPPO núm. 202 do 20.10.2015

Regulamento Taxa Instalación Postos Venda na Vía Pública

Descargar

Ordenanza Nº 20, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013 

Regulamento Taxa Utilización Privativa Vía Pública

Descargar

Ordenanza Nº 21, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Utilización Vía Pública por Empresas de Teleco

Descargar

Ordenanza Nº 22,  BOPPO núm. 247 do 20.12.2007

Modificacións Regulamento Taxa Utilización Vía Pública por Empresas de Teleco

Descargar

Ordenanza Nº 22, BOPPO núm. 10 do 15.01.2008

Reguladora Prezo Público Impartición Cursos, etc.

Descargar

Ordenanza Nº 23, BOPPO núm. 38 do 23.02.2012

Taxas

Descargar

Ordenanza Nº 23, BOPPO núm. 200 do 17.10.2012

Regulamento Taxa Actividades e SS. Relacionados coa Hixiene Pública

Descargar

Ordenanza Nº 30, BOPPO núm. 246 do 22.12.2003

Tarifas da Taxa Actividades e SS. Relacionados coa Hixiene Publica

Descargar

Ordenanza Nº 30, BOPPO núm. 249 do 28.12.2007

Regulamento Imposto sobre Bens Inmobles

Descargar

Ordenanza Nº 1, BOPPO núm. 247 do 27.12.2012

Modificación Regulamento Imposto sobre Bens Inmobles

Descargar

Ordenanza Nº 1, BOPPO núm. 248 do 26.12.2014

Regulamento Imposto de Actividades Económicas

Descargar

Ordenanza Nº 2, BOPPO núm. 247 do 27.12.2005

Taxas Imposto Actividades Económicas

Descargar

Ordenanza Nº 2, BOPPO núm. 248 do 29.12.2006

Xestión Taxa Regulamento Imposto Vehículos Tracción Mecánica

Descargar

Ordenanza Nº 3, BOPPO núm. 10 do 15.01.2008

Modificación Regulamento Imposto Vehículos Tracción Mecánica

Descargar

Ordenanza Nº 3, BOPPO núm. 137 do 19.07.2016

Regulamento Imposto Vehículos Tracción Mecánica

Descargar

Ordenanza Nº 3, BOPPO núm. 247 do 27.12.2012

Tarifas Imposto Vehículos Tracción Mecánica

Descargar

Ordenanza Nº 3, BOPPO núm. 249 do 28.12.2007

Imposto Vehículos Tracción Mecánica

Descargar

Ordenanza Nº 3, BOPPO núm. 250 do 29.12.2008

Regulamento Imposto Construcións, Instalacións e Obras

Descargar

Ordenanza Nº 4, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Taxa Imposto Construcións, Instalacións e Obras

Descargar

Ordenanza Nº 4, BOPPO núm. 18 do 28.01.2014

Regulamento Imposto Incremento Valor Terreos Natureza Urbana

Descargar

Ordenanza Nº 5, BOPPO núm. 247 do 27.12.2005

Imposto Incremento Valor Terreos Natureza Urbana

Descargar

Ordenanza Nº 5, BOPPO núm. 250 do 29.12.2008

Taxa cemiterios Imposto Incremento Valor Terreos Natureza Urbana

Descargar

Ordenanza Nº 5, BOPPO núm. 242 do 20.12.2011

Modificación Taxa cemiterios Imposto Incremento Valor Terreos Natureza Urbana

Descargar

Ordenanza Nº 5, BOPPO núm. 249 do 29.12.2011

Regulamento Taxa por Servizos Cemiterio Municipal

Descargar

Ordenanza Nº 6, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Inmobilización e Retirada Vehículos

Descargar

Ordenanza Nº 7, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Taxa Licenzas Apertura e Verificación Establecementos

Descargar

Ordenanza Nº 8, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Taxa Outorgamento Licenzas Autotaxi e Vehículos Alugamento

Descargar

Ordenanza Nº 9, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Depuración Augas Residuais

Descargar

Ordenanza Nº 10, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Modificación Regulamento Taxa por Saneamento

Descargar

Ordenanza Nº 11, BOPPO núm. 18 do 28.01.2014

Regulamento Taxa por Saneamento

Descargar

Ordenanza Nº 11, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Licenzas Urbanísticas e Outros

Descargar

Ordenanza Nº 12, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Servizos Auga, Gas e Outros

Descargar

Ordenanza Nº 13, BOPPO 248_30.12.2013

Regulamento Taxa Utilización Instalacións Existentes no Mercado

Descargar

Ordenanza Nº 14, BOPPO 248_30.12.2013

Regulamento Prezo Público Prestación SAF

Descargar

Ordenanza Nº 15, BOPPO 245_23.12.2013

Regulamento Taxa Expedición Documentos Administrativos

Descargar

Ordenanza Nº 16, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Modificación Regulamento Taxa Expedición Documentos Administrativos

Descargar

Ordenanza Nº 16, BOPPO núm. 18 do 28.01.2014

Prezos Públicos Piscina Cuberta Concello

Descargar

Ordenanza Nº 23, BOPPO núm. 101 do 29.05.2015

Prezo Público Campamento 2016

Descargar

Ordenanza Nº 23, BOPPO núm. 145 do 01.08.2016

Prezos Públicos Piscina

Descargar

Ordenanza Nº 23, BOPPO núm. 184 do 26.09.2016

Aprobación Prezo Publico Programa Deportivo Escolar 16-17

Descargar

Ordenanza Nº 23, BOPPO 197 do 14.10.2016

Regulamento Taxa Celebración Matrimonios Civís

Descargar

Ordenanza Nº 24, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Servizo Emerxencias

Descargar

Ordenanza Nº 25, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Caixeiros Automáticos

Descargar

Ordenanza Nº 26, BOPPO núm. 248 do 30.12.2013

Regulamento Taxa Servizos Ciclo Integral Auga

Descargar

Ordenanza Nº 27, BOPPO núm. 39 do 26.02.2016

Modificación Taxa Servizos Ciclo Integral Auga

Descargar

Ordenanza Nº 27, BOPPO núm. 45 do 07.03.2016

Taxa Reg. Dereitos Exame

Descargar

Ordenanza Nº 28, BOPPO núm. 249 do 28.12.2007

Regulamento Taxa Utilización Dominio Público Empresas Telefonía

Descargar

Ordenanza Nº 29, BOPPO 249_28.12.2007

Modificacións Regulamento Taxa Utilización Dominio Público Empresas Telefonía

Descargar

Ordenanza Nº 29, BOPPO núm. 10 do 15.01.2008

Bandos

CRITERIOS COSTAS CONCESIÓN QUIOSCOS

Descargar

INSTALACIÓNS DE TERRAZAS DE ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS

Descargar

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN TERREO PRIVADO

Descargar

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO

Descargar

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NO DOMINIO PÚBLICO

Descargar

Obrigatoriedade Desbroce das Fincas

Descargar

Bando do 08.06.2016

Autorizacion Apertura de Furanchos no Concello

Descargar

Bando do 10.11.2017

Bases Reguladoras Ocupación Temporal do Espazo Martítimo-Terrestre - Xefatura de Costas 2018

Descargar

Publicado o 02.01.2018. Criterios para a concesión da ocupación con quioscos, terrazas e servizos de tempada, así como dos servizos das Escolas de Surf, Bodyboard e Paddleboard.

Instalación de Quioscos de Verán en Terreo Privado, Zona de Servidume 2018

Descargar

Bando do 02.01.2018

Instalación de Quioscos de Verán con Servizos de Tempada, e Servizos de Escolas de Surf, Bodyboard e Paddleboard 2018

Descargar

Bando do 02.01.2018

Instalación de Quioscos en Terreo Privado 2018

Descargar

Bando do 02.01.2018

Instalación de Terrazas de Establecementos Hostaleiros con Servizos de Tempada 2018

Descargar

Bando do 02.01.2018

						                      
						                      
						                  .panel-group {
						                   margin: 0;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion {
						                   background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll center top;
						                   border: medium none;
						                   border-radius: 0;
						                   box-shadow: none;
						                   margin-bottom: 30px;
						                   margin-top: 0 !important;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion:last-child {
						                   margin-bottom: 0;
						                  }
						                  .accordion-head {
						                   background: #303030 url("../../../img/icon/accordion-up.png") no-repeat scroll right center;
						                   color: #fff;
						                   display: block;
						                   font-size: 14px;
						                   font-weight: 700;
						                   height: 42px;
						                   line-height: 44px;
						                   padding: 0 12px 0 28px;
						                   position: relative;
						                   text-transform: uppercase;
						                   width: 100%;
						                  }
						                  .accordion-head.collapsed {
						                   background: #303030 url("../../../img/icon/accordion-down.png") no-repeat scroll right center;
						                  }
						                  .accordion-head:hover, .accordion-head:focus {
						                   color: #fff;
						                  }
						                  .accordion-body {
						                   padding: 30px;
						                  }