Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Impresos

Solicitudes xerais

Modelo instancia xeral

Descargar

Padrón de habitantes

Folla de inscrición no padrón municipal de habitantes

Descargar

Urbanismo

Solicitude de expedición de acta de tira de cordas

Descargar

Solicitude de licenza de obras maior

Descargar

Solicitude de licenza primeira ocupación

Descargar

Comunicación previa de cambio de titularidade das actividades

Descargar

Comunicación previa de cambio de titularidade de licenzas de obras

Descargar

Solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesariedade de parcelamento

Descargar

Solicitude de expedición de documentos administrativos

Descargar

Solicitude de licenza de obras e apertura

Descargar

Comunicación de remate de obras e solicitude de comprobación e apertura

Descargar

Comunicación previa de inicio de actividade

Descargar

Achega de documentación complementaria

Descargar

Solicitude de ampliación do prazo de outorgamento para achegar documentación

Descargar

Comunicación previa de obras de adaptación de locais para actividades

Descargar

Comunicación previa de obras menores sen documentación técnica

Descargar

Comunicación previa de obras maiores e cerco

Descargar

Comunicación previa de obras de canalizacións e ou instalacións de produción

Descargar

Comunicación previa de obras sen documentación técnica

Descargar

Rexistro municipal de asociacións

Formulario de inscrición asociacións

Descargar

Bibliotecas

Modelo de solicitude de alta socio/a da biblioteca

Descargar

Declaración Responsable para procedementos de Contratación Pública

Declaración responsable para procedementos de Contratación Pública

Descargar

						                      
						                      
						                  .panel-group {
						                   margin: 0;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion {
						                   background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll center top;
						                   border: medium none;
						                   border-radius: 0;
						                   box-shadow: none;
						                   margin-bottom: 30px;
						                   margin-top: 0 !important;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion:last-child {
						                   margin-bottom: 0;
						                  }
						                  .accordion-head {
						                   background: #303030 url("../../../img/icon/accordion-up.png") no-repeat scroll right center;
						                   color: #fff;
						                   display: block;
						                   font-size: 14px;
						                   font-weight: 700;
						                   height: 42px;
						                   line-height: 44px;
						                   padding: 0 12px 0 28px;
						                   position: relative;
						                   text-transform: uppercase;
						                   width: 100%;
						                  }
						                  .accordion-head.collapsed {
						                   background: #303030 url("../../../img/icon/accordion-down.png") no-repeat scroll right center;
						                  }
						                  .accordion-head:hover, .accordion-head:focus {
						                   color: #fff;
						                  }
						                  .accordion-body {
						                   padding: 30px;
						                  }