Datos de contacto

Edificio Administrativo. Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

urbanismo@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.


Documentación

Solicitude de acometidas de auga e saneamento

Descargar

Solicitude tira de cordas

Descargar

Solicitude de licenza de obras maior

Descargar

Solicitude de licenza primeira ocupación

Descargar

Comunicación previa de cambio de titularidade das actividades

Descargar

Comunicación previa de cambio de titularidade de licenzas de obras

Descargar

Solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesariedade de parcelamento

Descargar

Solicitude de expedición de documentos administrativos

Descargar

Solicitude de licenza de obras e apertura

Descargar

Comunicación de remate de obras e solicitude de comprobación e apertura

Descargar

Comunicación previa de inicio de actividade

Descargar

Achega de documentación complementaria

Descargar

Comunicación previa de obras de adaptación de locais para actividades

Descargar

Comunicación previa de obras menores sen documentación técnica

Descargar

Comunicación previa de obras maiores e cerco

Descargar

Comunicación previa de obras de canalizacións e ou instalacións de produción

Descargar

Comunicación previa de obras sen documentación técnica

Descargar

Solicitude ampliación do prazo outorgado para achegar documentación

Descargar