Consello de Igualdade

O Consello Municipal de Igualdade, constitúese como un organismo de representación, participación e comunicación de carácter consultivo entre o movemento asociativo e a administración local para a toma de decisións sobre as políticas públicas destinadas á consecución do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en todos os ámbitos da vida política, económica e social do municipio e con implantación en todo o termo municipal de Cangas.

Descargas