Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Comisión informativa única

Á Comisión Informativa Única correspóndelle o estudo, informe ou consulta dos asuntos que sexan sometidos á decisión do Pleno, así como o seguimento da xestión do/a Alcalde/sa, da Xunta de Goberno Local e dos/das Concelleiros/as que posúan delegacións.  

Grupo Municipal do PP

Titulares:

 • Pío Millán Blanco
 • Rafael Soliño Costas
 • Dolores Gallego Santos
 • María Dolores Hermelo Piñeiro

 Suplentes: Indistintamente os demais membros do grupo.

Grupo Municipal de ACE-SON

Titulares:

 • Andrés García Bastón
 • Tania Castro Paredes

 Suplente:

 • Mariano Abalo Costa

Grupo Municipal do BNG

Titulares:

 • Xoán Carlos Chillón Iglesias (Presidente Delegado)
 • María Lourdes Rial Pardo

 Suplentes:

 • Mercedes Giráldez Santos
 • Héitor Mera Herbello

Grupo Municipal de ASpUN

Titulares:

 • Ánxela Vizoso Marcos
 • Tomás Hermelo Álvarez

Suplente:

 • Suso Pérez Gallego

Grupo Mixto

Titulares:

 • Alfredo Iglesias Santos
 • Jose Luís Gestido Porto