Ir o contido principal

BOPPO Nº 222_CONCELLO DE PONTEAREAS - CONVOCATORIA PRESENTACIÓN INSTANCIAS PARA ELABORACIÓN LISTAXE DE CONTRATACIÓNS E NOMEAMENTOS TEMPORAIS NA CATEGORÍA DE PROFESOR VIOLÍN

O CONCELLO DE PONTEAREAS PUBLICA A APROBACIÓN REAPERTURA CONVOCATORIA PRESENTACIÓN INSTANCIAS PARA ELABORACIÓN LISTAXE DE CONTRATACIÓNS E NOMEAMENTOS TEMPORAIS NA CATEGORÍA DE PROFESOR VIOLÍN.

Con data 28 de outubro de 2021 aprobouse mediante Decreto núm. 2021-2446, a reapertura da convocatoria para presentar instancias no prazo de 20 días hábiles a partir do día seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin da ampliación da listaxe de reserva para nomeamentos como funcionarios interinos e contratacións laborais temporais na categoría de Profesor de Violín no Concello de Ponteareas.

As bases están publicadas íntegras no taboleiro electrónico do Concello de Ponteareas e na páxina web www.ponteareas.gal, apartado de Oferta de Emprego Público