Ir o contido principal

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE MÉDICO/A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA OU CON FORMACIÓN EN SAÚDE MENTAL PARA A UAD DE CANGAS.

Publicado o anuncio da convocatoria do proceso de selección para a contratación dun médico/a psiquiatra ou con formación en saúde mental para a UAD de Cangas no BOP de Pontevedra de data 12/11/2021. En cumprimento do disposto nas bases aprobadas Decreto da Alcaldía de data 28/10/2021 procédese á publicación das mesmas advertindo que o período de presentacións de instancias irá do 15/11/2021 ao 26/11/2021 ambos días incluídos: