Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Cangas 1617: A Defensa da Vila. Memoria e Identidade dun Pobo.

8 Novembro
19:00 horas. Inauguración.
19:30 horas. Conferencia: A pegada etnográfica de 1617.
Xerardo Dasairas, Historiador Local.


9 Novembro
19:30 horas. Conferencia: A inquisición en Galicia. Pegerto
Saavedra, Catedrático de Historia Moderna da USC. Membro da
RAG.


14 Novembro
20:00 horas. Conferencia: A alimentación e a vida cotiá na
Cangas de primeiros do XVII. Xavier Castro Pérez, Catedrático
de Escola Universitaria de Historia Contemporánea na USC.


16 Novembro
19:30 horas. Conferencia: O Corsarismo e a Piratería na Galicia
dos Austrias. María do Carmen Saavedra, Profesora Titular de
Historia Moderna na USC.


22 Novembro
19:30 horas. Conferencia: María Soliña e as mulleres na Galicia
do XVII. Ofelia Rey, Catedrática de Historia Moderna na USC.


23 Novembro
19:30 horas. Conferencia: A pegada literaria de 1617. Gonzalo
Navaza, Profesor Titular de Literatura Galega na UVigo.


Lugar: Salón de Plenos