• 1 Costa da Vela
    Cabo home
    coas illas Cies ao fondo,...
  • 1 Rodeira
    Vista dende a praia de Rodeira,
  • 1 Praia de Barra
    na enseada de Nerga,
castellano   galego     22/09/2017   
Concello de Cangas , 986 300 050

Boletín Oficial de Pontevedra

Vive o Morrazo

Boletín Oficial de Pontevedra

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

Perfil de contratante

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO ESTADO:

Perfís de contratante do Concello de Cangas:

Xunta de Goberno Local

Pleno

Órgano de Contratación

Concello de Cangas
Avda. de Castelao nº 2
36940 Cangas
Tlf.: 986.300.500
Fax: 986.304.850
Correo electrónico: contratacion@cangas.gal e apoioxuridico@cangas.gal.

 

PDFDeclaración responsable

PDFComposición da Mesa de Contratación Permanente

 

intro

 

"Instalación de atraccións de feira Festas do Cristo 2017"

Data de publicación na web: 04/08/17

PDF Prego de Cláusulas Administrativas Particulares

PDF Anuncio de licitación

PDF Anexo II

PDF Anexo III


 

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS ALLEO E VIXILANCIA DA SAÚDE

Data de publicación na web: 19/02/16

PDF Prego de Cláusulas Administrativas Particulares

PDF Prego de Prescricións Técnicas

PDF Anuncio de Licitación BOP (publicado 19/02/2016)

Prazo para achegar ofertas: dende o 20/02/2016 ata o 05/03/2016

PDF Convocatoria Mesa de Contratación (publicado 09/03/2016)

Apertura de ofertas (Sobre B): 11.03.2016 ás 12:30

PDF Resultado do procedemento (publicado 11/05/2016)


 

LICITACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO "SERVIZO DE BAR-CAFETERÍA DO CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DO CONCELLO DE CANGAS"

Data de publicación na web: 05/01/16

PDF Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (publicado 05/01/16)

PDF Prego de Prescricións Técnicas (publicado 05/01/16)

PDF Anuncio de Licitación BOP (publicado 11/01/16)

Prazo para achegar ofertas: dende o 12/01/2016 ata o 26/01/2016

Apertura do Sobre B: venres 29 de xaneiro, ás 13:00 horas na sala de reunións anexa á Alcaldía.

PDF Composición da Mesa de Contratación (publicado 29/01/16)

PDF Convocatoria mesa contratación para a apertura do sobre C (publicado 02/01/16)

Apertura do Sobre C: mércores 3 de febreiro de 2016 ás 13:00 horas.

PDF Anuncio da Adxudicación e Formalización do contrato (publicado 02/03/16)


 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DE SUBMINISTRACION E SERVIZO DE MANTEMENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS MEDIANTE RENTING

Data de publicación na web: 27/11/15

PDFPrego de prescricións técicas (publicado 27/11/15)

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 27/11/15)

PDFAnuncio licitación BOP (publicado 27/11/15)

Fin do prazo para achegar ofertas: 12 de decembro de 2015

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 16/12/15)

Apertura de ofertas: 18/12/2015 ás 10:00

PDFAdxudicación contrato (publicado 22/01/16)

PDFFormalización contrato (publicado 22/01/16)


 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DOS SERVIZOS DOCENTES E TÉCNICOS E AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DA PISCINA CUBERTA DO CONCELLO DE CANGAS

Data de publicación na web: 15/09/15

PDFPrego de prescricións técicas (publicado 15/09/15)

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 15/09/15)

PDFAnuncio licitación BOP (publicado 16/09/15)

Fin do prazo para achegar ofertas: 24/09/2015

PDFCorrección erros pregos (publicado 21/09/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 25/09/15)

PDFActa mesa contratación (publicado 29/09/15)

PDFAcordo adxudicación (publicado 23/10/15)


 

SERVICIO DE CATERING E PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR"

Data de publicación na web: 19/08/15

PDFPrego de prescricións técicas (publicado 19/08/15)

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 19/08/15)

PDFAnuncio licitación BOP (publicado 21/08/15)

Fin do prazo para achegar ofertas: 29.08.2015

PDFDatos relativos á subrogación de persoal (publicado 26/08/15)

Corrección de erros no PCAP (páxina 11):
advertido un erro na cláusula 14 apartado 1.a) Rotación de menús , onde di: "XANTAR:
2,5 puntos cando se oferten entre 11 e 15 menús diferentes.
5 puntos cando se oferten entre 16 e 20 menús diferentes.
7,5 puntos cando se oferten entre 21 e 25 menús diferentes.
10 puntos cando se oferten máis de 25 menús diferentes."

debe dicir:
"XANTAR:
3,75 puntos cando se oferten entre 11 e 15 menús diferentes.
7,50 puntos cando se oferten entre 16 e 20 menús diferentes.
11,25 puntos cando se oferten entre 21 e 25 menús diferentes.
15 puntos cando se oferten máis de 25 menús diferentes"

Apertura do sobre B: mércores, 2 de setembro ás 10:00


 

LICITACIÓN ABERTA PARA O OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS DE FEIRA, CASETAS E POSTOS DURANTE AS FESTAS DO CRISTO 2015

Data de publicación na web: 06/08/15

PDFPrego (publicado 06/08/15)

PDFAnexo I. Cadro resumo do procedemento (publicado 06/08/15)

PDFAnexo II. Declaración responsable (publicado 06/08/15)

PDFAnexo III. Oferta económica (publicado 06/08/15)

NOTA: os membros da mesa de contratación reuniranse o vindeiro venres 14 de agosto ás 10:00 horas co fin de avaliar as solicitudes achegadas. O resultado notificarase aos adxudicatarios das atraccións, casetas ou postos, a partir do luns 17 de agosto.

PDFListado de autorizacións concedidas e denegadas (publicado 21/08/15)


 

SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA PARA O CONCELLO DE CANGAS

Data de publicación na web: 05/08/15

PDFPrego de prescricións técicas (publicado 05/08/15)

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 05/08/15)

PDFAnexo I (publicado 05/08/15)

PDFDatos Anexo I (publicado 13/08/15)

PDFAnexo II. Modelo oferta económica (publicado 05/08/15)

PDFAnexo III. Modelo oferta de mellora (publicado 05/08/15)

PDFAnuncio BOP (publicado 10/08/15)

Fin de prazo para achegar ofertas: 20.08.2015

PDFModelos Oferta e Melloras Lote 1 (publicado 10/08/15)

PDFModelos Oferta e Melloras Lote 2 (publicado 10/08/15)

PDFModelos Oferta e Melloras Lote 3 (publicado 10/08/15)

Apertura de ofertas: mércores, 2 de setembro ás 9:45

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 28/08/15)

PDFAcordo adxudicación (publicado 23/10/15)

 


 

 

- "SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA E DEFENSA EN XUÍZO DO CONCELLO DE CANGAS" mediante procedemento negociado sen publicidade

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 26/05/15)

 

- "SERVIZOS TÉCNICOS PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL"
*Mesa de contratación, apertura Sobre B "Oferta económica" venres 24.04.2015 ás 10:45

 

- "SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA A PISCINA CUBERTA MUNICIPAL" mediante procedemento negociado sen publicidade
*Mesa de contratación: 22.04.2015 ás 10:00

Data de publicación na web: 23/04/15

PDFResultado do procedemento (publicado 20/05/15)

 

- "SERVIZO DE BALIZAMENTO DAS PRAIAS DO CONCELLO DE CANGAS" mediante procedemento aberto e varios criterios de adxudicación

Data de publicación na web: 23/04/15

*Data publicación BOP: 06/05/15

Fin de prazo para presentar ofertas: 21.05.2015

Apertura Sobre C: venres, 29 de maio ás 12:30

PDFAnuncio BOP (publicado 06/05/15)

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 06/05/15)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 06/05/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 26/05/15)

 

 

- "SERVIZO DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL" mediante procedemento aberto e varios criterios de adxudicación

Data de publicación na web: 23/04/15

* Data publicación BOP: 07/05/15

Fin de prazo para presentar ofertas: 22.05.2015

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 06/05/15)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 06/05/15)

PDFAnuncio BOP (publicado 07/05/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 26/05/15)

 

- "ADAPTACIÓN DO CONSULTORIO DO HÍO (ACCESIBILIDADE)" mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 23/04/15

Mesa de Contratación, apertura sobre B "Oferta económica": xoves 30.04.2015 ás 10:30

PDFResultado do procedemento (publicado 20/05/15)

 

- "BEIRARRÚAS VILARIÑO-IGLESARIO PO-561004" mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 23/04/15

Mesa de Contratación, apertura sobre B "Oferta económica": xoves 30.04.2015 ás 10:00

PDFResultado do procedemento (publicado 20/05/15)

 

- "PAVIMENTACIÓNS CAMIÑOS CONCELLO DE CANGAS" mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 23/04/15

Mesa de Contratación, apertura Sobre B "Oferta económica": venres 24.04.2015 ás 10:30

PDFResultado do procedemento (publicado 20/05/15)

 

- "PAVIMENTACIÓNS EN PINTÉNS E MENDUÍÑA" mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 23/04/15

Mesa de Contratación, apertura Sobre B "Oferta económica": xoves 30.04.2015 ás 10:15

PDFResultado do procedemento (publicado 20/05/15)


 

Licitación da obra "PAVIMENTACIÓNS EN SAN ROQUE", mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 16/03/15

Apertura de ofertas: xoves, 19 de marzo de 2015 ás 10:45

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 16/03/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 19/03/15)

PDFResultado do procedemento (publicado 23/04/15)


 

Licitación da obra "MELLORA DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS", mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 16/03/15

Apertura de ofertas: martes 24 de marzo de 2015 ás 9:45

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 16/03/15)

*Nota aclaratoria: O prazo de execución desta obra é de 60 días, polo tanto na páxina 12 do PCAP, onde di:
"2) Menor prazo de execución. Ata 20 puntos.
Valorarase a execución da obra nun prazo inferior ó establecido no proxecto (45 días)" debe dicir
"2) Menor prazo de execución. Ata 20 puntos.
Valorarase a execución da obra nun prazo inferior ó establecido no proxecto (60 días)"

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 19/03/15)

PDFResultado do procedemento (publicado 23/04/15)


 

Licitación da obra "ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS NA PISCINA MUNICIPAL", mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 16/03/15

Apertura de ofertas: martes, 24 de marzo de 2015 ás 9:30

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 16/03/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 19/03/15)


 

Licitación da "SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN NA AVENIDA DE VIGO", mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 16/03/15

Apertura de ofertas: xoves, 19 de marzo de 2015 ás 10:30

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 16/03/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 19/03/15)

PDFResultado do procedemento (publicado 23/04/15)


 

Licitación da obra "PARQUE INFANTIL NA CHOUPANA-DARBO", mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 12/03/15

Apertura de ofertas: venres, 13 de marzo ás 9:30

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 12/03/15)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 12/03/15)

PDFResultado do procedemento (publicado 23/04/15)


 

Contratación dunha operación de préstamo con destino á refinanciación das operacións concertadas ao amparo do Real Decreto Ley 4/2012, 4/2013 E 8/2013

Data de publicación na web: 20/10/14

Apertura Sobre A: Luns, 27.10.2014 ás 13:00

En caso de non precisar requirimentos nin emendas de documentación, procederáse a continuación á apertura en acto público do Sobre B.

 

Licitación do contrato de obra "Reparacións no mercado municipal" mediante procedemento negociado sen publicidade

Data de publicación na web: 14/10/14


PDFResultado do procedemento (publicado 14/10/14)

 

Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do SERVIZO DE MONITORES/AS PARA IMPARTIR O CURSO DE PERSOAS MAIORES DURANTE O PERÍODO 2014-2015

Data de publicación na web: 26/09/14


PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 26/09/14)

 

Contratación do servizo para a impartición da formación específica prevista nos certificados de profesionalidade correspondentes a 2 accións formativas do Plan AFD, concretamente á especialidade formativa de XESTIÓN ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO COMERCIO INTERNACIONAL

Data de publicación na web: 16/07/14


PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 16/07/14)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 16/07/14)

PDFResolución ampliación prazo presentación ofertas (publicado 16/07/14)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 22/07/14)

 

 

CONTRATO (CCP) QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO POR PROCEDEMENTO ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, BAIXO A MODALIDADE DE CONCESIÓN QUE TEN POR OBXECTO O CICLO INTEGRAL DA AUGA NO CONCELLO DE CANGAS DE MORRAZO.

Data de publicación na web: 11/06/14

PDFAnucio licitación (publicación web 11/06/14)

Data de publicación BOP: 13.06.2014
Data de publicación DOG: 17.06.2014

Fin de prazo para presentar ofertas: luns, 7 de xullo de 2014

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 11/06/14)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 11/06/14)

PDFRegulamento (publicado 11/06/14)

ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA:

PDFParte I: Memoria e Apéndices

PDFParte II: Anexos e Planos (50 MB)

PDFAcordo de aprobación definitiva do Anteproxecto con correccións (Publicación BOP: 19/03/2014)

* NOTA: Tódalas dúbidas, consultas ou solicitudes de aclaracións deberán remitirse ó correo electrónico: laboral@cangas.org

Apertura sobre B: martes, 15 de xullo ás 10:00.

PDFMesa contratación

Apertura Sobre C: xoves, 24 de xullo de 2014 ás 10:00 CANCELADA

Apertura Sobre C: mércores, 30 de xullo de 2014 ás 10:00

 

 

CONTRATO (CCP) QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO POR PROCEDEMENTO ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, BAIXO A MODALIDADE DE CONCESIÓN QUE TEN POR OBXECTO O CICLO INTEGRAL DA AUGA NO CONCELLO DE CANGAS DE MORRAZO.

ANULADO

Data de publicación na web: 21/02/14

PDFAnucio licitación (publicación web 20/03/14)

Data de publicación BOP: 21/03/14
Data de publicación DOG: 24/03/14

Fin de prazo para achegar ofertas: 08/05/14

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 20/03/14)

*NOTA ACLARATORIA: na páxina 42 do PCAP onde dí "caudal bimensual de 18 m3" debe dicir "caudal bimestral de 18 m3" e onde dí "consumo bimensual superior a 200 m3" debe dicir "consumo bimestral superior a 200 m3"

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 20/03/14)

PDFRegulamento (publicado 21/02/14)

ANTEPROXECTO DE EXPLOTACIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA:

PDFParte I: Memoria e Apéndices

PDFParte II: Anexos e Planos (50 MB)

PDFAcordo de aprobación definitiva do Anteproxecto con correccións (Publicación BOP: 19/03/2014)

* NOTA: Tódalas dúbidas, consultas ou solicitudes de aclaracións deberán remitirse ó correo electrónico: laboral@cangas.org

*Visita ás instalacións obxecto da concesión: mércores, 2 de abril ás 9:30, lugar de encontro: Oficina Técnica do Concello de Cangas (Avda. de Castelao, n.º 2) Para máis información: ofitec@cangas.org ou no Tlf.: 986.392.666

PDFConsulta I


PDFConsulta II


PDFConsulta III

PDFConsulta IV


PDFConsulta V

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:


PDFAnexos 4 e 5 do Regulamento


PDFPadrón 4º Trimestre 2012PDFDatas nacemento dos traballadores

*Nota: Os interesados en consultar documentación adicional non publicada no pefil del contratante poderán facelo o próximo mércores 23 de abril, de 10: a 13:00 horas na oficina de Apoio Xurídico do Concello. AVISO de que se cancela esta data e que se fixará unha nova  á maior brevedade posible que será publicada no perfil do contratante coa debida antelación.
Prégase que previamente remitan un correo electrónico indicando a documentación que desexan consultar.

Consulta documentación complementaria: venres, 2 de maio ás 10:00

*Nota: O convenio colectivo aplicable aos traballadores da actual concesionaria AQUALIA está publicado no BOP de Pontevedra n.º 38 de 25.02.2014; en canto aos traballadores de ACCIONA o convenio colectivo que se lles aplica es o do sector do metal da provincia de Pontevedra.

 

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN


PDFResolución de adopción de medida provisional


PDFResolución Recurso Especial 278-2014


PDFResolución Recurso Especial 332 Aqualia

De acordo coa medida provisional adoptada polo TACRC o presente procedemento de contratación queda en suspenso en tanto dito Tribunal non resolva o recurso presentado; no obstante, de acordo coo establecido no artículo 43.4-TRLCSP, "La suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados". 

 

LICITACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR MEDIANTE CONCESIÓN

Data de publicación na web: 04/02/14
Prazo para presentar ofertas: 15 días naturais desde o seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 11/02/2014
Fin de prazo para presentar ofertas: 26/02/2014
Nota aclaratoria: as puntuacións outorgadas a cada criterio de adxudicación son as establecidas nas páxinas 11 e 12 do prego de cláusulas administrativas particulares.

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 04/02/14)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 04/02/14)

PDFAnexo III correxido (publicado 14/02/14)

PDFInformación servizo axuda no fogar (SAF)- Ano 2013 (publicado 17/02/14)

PDFNota aclaratoria relativa á relación de persoal da entidade que presta o serizo de axuda no fogar (ANEXO III)

PDFResolución ampliación prazo

Data de publicación no BOP Resolución ampliación prazo: 10.03.2014

Fin de prazo para achegar ofertas: sábado 15.03.2013

Apertura sobres A e B: mércores 19 de marzo ás 11:00

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 03/04/14)

Apertura do Sobre C "Oferta económica": venres, 4 de abril ás 10:30

PDF Anuncio de formalización de contrato (publicado 09/05/14)

 

 

LICITACIÓN DA CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE 7 POSTOS VACANTES NO MERCADO DE ABASTOS DO CONCELLO DE CANGAS

Data de publicación na web: 04/02/14
Prazo para presentar ofertas: 15 días hábiles desde o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 11/02/2014
Fin de prazo para presentar ofertas: 28/02/2014

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 04/02/14)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 04/02/14)

Apertura Sobre B "Oferta Económica": luns, 10 de marzo ás 13:00, na sala de reunións anexa á Alcaldía

 

 

LICITACIÓN DUN ACORDO MARCO, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A SUBMINISTRACIÓN SUCESIVA DE:
Lote N° 1: PRODUTOS DE LIMPEZA
Lote N.° 2: UNIFORMIDADE PARA A POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
Lote N.° 3: ROUPA DE TRABALLO PARA OUTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS

Data de publicación na web: 27/12/13
Prazo para presentar ofertas: 15 días naturais contados dende o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 03/01/2014
Fin prazo para resentar ofertas: 18/01/2014

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 27/12/13)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 27/12/13)

Apertura Sobre B, oferta económica: mércores 22/01/2014 ás 11:00H

PDF Anuncio de adxudicación e formalización de contrato (publicado 06/02/14)

 

 

LICITACIÓN DO SERVIZO DE CATERING E DE PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DEPENDENTES DO CONCELLO DE CANGAS DURANTE OS CURSOS ESCOLARES 2013/2014 E 2014/2015.

Data de publicación na web: 19/08/13
Prazo para presentar ofertas: 10 días naturais contados dende o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 23/08/13
Fin de prazo para achegar ofertas: luns, 02/09/13

PDFAnuncio

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 19/08/13)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 19/08/13)

Apertura Sobres B e C: a Mesa de Contratación reuniráse o vindeiro luns, 9 de setembro ás 9:30 co fin de avaliar a documentación do Sobre B. Acto seguido procederase á apertura da oferta económica contida no Sobre C

PDF Anuncio de adxudicación e formalización de contrato (publicado 16/09/13/13)

 

 

LICITACIÓN DO SERVIZO DE REALIZACIÓN DE  TRABALLOS PARA A POSTA EN VALOR DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DO MONTE DO FACHO EN DONÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.

 

Apertura Sobre B: mércores 7/08/2013 ás 13:45

 

 

VIVEIRO DE EMPRESAS DE SERVIZOS DO CONCELLO DE CANGAS.

Data de publicación na web: 18/06/2013
Prazo para presentar solicitudes de participación: 30 días naturais contados dende o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 18/06/2013
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos no Viveiro de Empresas, publicado no BOP do venres 7 de xuño de 2013.
Información: Axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Cangas. Teléfono 986 301 371.

PDFPrego único de cláusulas administrativas e técnicas (publicado 18/06/2013)

PDFOrdenanza Reguladora Prezo Público BOP (publicado 19/06/2013)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 30/07/13)

Apertura Sobre B: mércores 7/08/2013 ás 13:30

PDFConvocatoria mesa contratación apertura sobre C (publicado 14/08/13)

Apertura Sobre C: venres 16/08/2013 ás 10:30

PDFAcordo de adxudicación do despacho "A" (publicado 24/09/13)

Data de formalización do contrato do despacho "A": 30/09/2013

 

 

LICITACIÓN DO SERVIZO DE BALIZAMENTO DAS PRAIAS DO CONCELLO DE CANGAS.

Data de publicación na web: 30/04/13
Prazo para presentar solicitudes de participación: 10 días naturais contados dende o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 3.05.2013
Fin de prazo para presentar ofertas: luns, 13 de maio

NOTA ACLARATORIA SOBRE O INVENTARIO DE MATERIAL (Cláusula 4ª do prego de prescripcións técnicas): Donde di "68 mortos de formigón con cadea e grillete para fondeo de boia" debe dicir "68 mortos de formigón con 270 metros de cadea + 50 grilletes, para fondeo de boia".

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares (publicado 30/04/13)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 30/04/13)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 10/05/13)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 13/05/13)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 15/05/13)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 29/05/13)

PDFAnuncio de formalización de contrato, (publicado 18/06/2013)

 

 

LICITACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DE ASCENSONRES INSTALADOS EN DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE CANGAS.

Data de publicación na web: 03/04/13
Prazo para presentar solicitudes de participación: 10 días naturais contados dende o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data publicación BOP: 04/04/13
Fin prazo para presentar solicitudes de participación: 15/04/13

PDFPrego de cláusulas adminilstrativas particulares (publicado 03/04/13)

PDFPrego de prescripcións técnicas (publicado 03/04/13)

PDFConvocatoria da mesa de contratación (publicado 17/04/13)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 10/05/13)

PDFConvocatoria mesa contratación (publicado 15/05/13)

PDFAnuncio de formalización de contrato (publicado 18/06/2013)

 

 

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE E TRAMITACIÓN ORDINARIA, DOS CONTRATOS DE DIVERSAS PÓLIZAS DE SEGURO PARA O CONCELLO DE CANGAS.

Data de publicación na web :07/12/12
Data publicación BOP::07/12/ 2012
Fin prazo para presentar solicitudes de participación: luns, 17/12/2012

PDFAnuncio

PDFPrego de cláusulas adminilstrativas particulares

PDFPrego de prescripcións técnicas para a contratación dun seguro de riscos patrimoniais, persoais e de responsabilidade civil derivados do uso dos vehículos a motor do Concello de Cangas (Lote nº2)

PDFPrego de prescripcións técnicas para a contratación do seguro de responsabilidade civil/patimonial do Concello de Cangas (Lote nº1)

PDFConvocatoria da mesa de contratación (publicado 12/12/2012)

PDFNova convocatoria para mañán 21/12/2012 da mesa de contratación no proceso de contratación de pólizas de seguro, ao terse posposto a inicialmente prevista para o día de onte 19/12/2012 (publicado 20/12/2012)

PDFAnuncio de formalización de contrato, (publicado 23/01/2013)

 

 

PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, DO SERVIZO DE CATERING E DE PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR PARA OS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DEPENDENTES DO CONCELLO DE CANGAS DURANTE O CURSO ESCOLAR 2012- 2013.

Data de publicación na web :29/08/12

PDFPrego de cláusulas adminilstrativas particulares

PDFConvocatoria da mesa de contratación

PDFConvocatoria da mesa de contratación para a apertura do sobre nº 3

 

 

PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN PÚBLICA DE AXUDA NO FOGAR.

Data de publicación na web :31/05/11

PDFAnuncio

PDFPrego de cláusulas adminilstrativas e técnicas

 

 

subir

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA DE "REORDENACIÓN DA REDE DE DISTRIBUCIÓN NO CONCELLO DE CANGAS"

Data de publicación na web : 17/12/12

 

PDFAdxudicación -- Data de publicación en web: 17/12/12

 

 

PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A ADXUDICACIÓN DA OBRA "PAVIMENTACIÓN RÚA CEGA" Expt.: 16/10-C

Data de publicación na web : 01/09/10

PDFComposoción da mesa de contratación

PDFApertura sobre C -- Data de publicación en web :06/09/10

PDFAdxudicación provisional -- Data de publicación en web :10/09/10

PDFAdxudicación definitiva -- Data de publicación en web :23/09/10

 

 

CONTRATO DE OBRA “CENTRO SOCIOCULTURAL”

PDFAnuncio de licitación

Data de publicación na web : 28/06/10
Data de publicación DOG: 28/06/10
Data de publicación BOP: 30/06/2010

PDFAdxudicación definitiva -- Data de publicación en web : 19/08/10

PDFAdxudicación provisional -- Data de publicación na web : 09/08/10

FIN DE PRAZO PARA ACHEGAR OFERTAS: 13/07/2010

PDFApertura sobre C

PDFApertura sobre B

PDFComposición da mesa de contratación

PDFPrego de cláusulas administrativas particulares

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN

MEMORIA
pdf mini Índice
pdf mini Memoria
pdf mini Cumprimento CTE
pdf mini Memoria instalacións
pdf mini Anexos Memoria

MEDICIÓNS
pdf mini Listado maquinaria
pdf mini Listado materiales
pdf mini Listado man de obra
pdf mini Cuadro de descompostos
pdf mini Medicións

PREGO DE CONDICIÓNS
pdf mini Prego

ORZAMENTOS
pdf mini Orzamento
pdf mini Resumo orzamento

CERTIFICADO
pdf mini Certificado de visado

PLANOS
pdf mini Situación
pdf mini Emplazamento
pdf mini Planta sótano
pdf mini Planta baja
pdf mini Planta 1
pdf mini Planta 2
pdf mini Planta cubierta
pdf mini Alzados
pdf mini Seccións
pdf mini Carpintería exterior
pdf mini Cimentación
pdf mini Cimentación
pdf mini F1
pdf mini F1Vigas1
pdf mini F1Vigas2
pdf mini F2
pdf mini F2Vigas1
pdf mini F2Vigas2
pdf mini F2Vigas3
pdf mini F2Vigas4
pdf mini F3
pdf mini F3Vigas1
pdf mini F3Vigas2
pdf mini F3Vigas3
pdf mini F3Vigas4
pdf mini F4
pdf mini F4Vigas1
pdf mini F4Vigas2
pdf mini F4Vigas3
pdf mini Pilares
pdf mini Pantallas
pdf mini Calefacción
pdf mini Calefacción
pdf mini Alumbrado
pdf mini Alumbrado
pdf mini Unifilar
pdf mini Fontanería
pdf mini Fontanería
pdf mini Incendios
pdf mini Incendios
pdf mini Saneamento
pdf mini Saneamento
pdf mini Saneamento
pdf mini Ventilación
pdf mini Detalle constructivo

ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE

pdf mini Memoria
pdf mini Medicións
pdf mini Prego
pdf mini Certificado de visado
PLANOS
pdf mini SS01
pdf mini SS02
pdf mini SS03
pdf mini SS04
pdf mini SS05

DERRUBO

pdf mini Memoria
PLANOS
pdf mini Planta
pdf mini Alzado
pdf mini Certificado de visado

 

 

REHABILITACIÓN DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Data de publicación na web :21/05/10

AVISO: A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada en data 9.06.2010 acordou modificar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento de contratación da obra “REHABILITACIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO” (aprobado por Resolución desta Alcaldía en data 10.05.2010 e publicado no perfil do contratante e no DOG en data 21.05.2010 e no BOP en data 31.05.2010) polo que se abre un novo prazo de presentación de proposicións de 13 días naturais contados dende o seguinte ao da última publicación deste anuncio no BOP ou no DOG.

Documentación:

PDFAdxudicación definitiva -- Data de publicación en web : 19/08/10

PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 03.08.2010)

PDFApertura sobre C

PDFApertura sobre B

PDFPrego de cláusulas modificado

Publicación DOG: 23/06/2010
Publicación BOP: 25/06/2010

Fin de prazo para achegar proposicións: 8/07/2010

PDFComposición da mesa de contratación

PDFANUNCIO

Publicación DOG: 21/05/2010

Publicación BOP: 31/05/2010

PDFPrego de cláusulas administrativas.

MEMORIA
pdf mini Índice memoria
pdf mini Memoria descriptiva
pdf mini Memoria condtructiva
pdf mini Seguridad estructural
pdf mini Seguridad incendios
pdf mini Seguridad utilización
pdf mini Salubridad
pdf mini Protección ruídos
pdf mini Ahorro energía
pdf mini Normativa obligado cumplimiento
pdf mini Supresión barreras
pdf mini Anexos a la memoria
pdf mini Declaración obra completa
pdf mini Acta replanteo previo
pdf mini Plazo ejecución
pdf mini Plan de obra
pdf mini Saneamiento
pdf mini Fontanería
pdf mini Electricidad
pdf mini Acs y ventilación
pdf mini Captación solar
pdf mini Protección contra incendios

MEDICIONES
pdf mini Mediciones

PRESUPUESTO
pdf mini Presupuesto

PLANOS
pdf mini Pliego de condiciones
pdf mini Portada
pdf mini Situación
pdf mini Situación NSP
pdf mini Estado actual
pdf mini Actuaciones previas
pdf mini Planta y superficio
pdf mini Planta cubiertas
pdf mini Alzados
pdf mini Alzados y sección
pdf mini Cotas planta baja
pdf mini Cotas planta cubierta y alzados
pdf mini Acabados
pdf mini Memoria carpintería
pdf mini Memoria cerrajería
pdf mini Saneamiento
pdf mini Saneamiento
pdf mini Fontanería
pdf mini Electricidad
pdf mini Electricidad
pdf mini Electricidad
pdf mini Electricidad
pdf mini Electricidad
pdf mini Agua caliente sanitaria
pdf mini Ventilación
pdf mini Captación solar
pdf mini Protección contra incendios

 

 

REFORMA DE CAMPO DE FÚTBOL: ADECUACIÓN DO TERREO DE XOGO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS

Data de publicación na web : 21/05/10
Data de publicación BOP: 31/05/10

Nota: fin de plazo para achegar ofertas 14/06/10


Documentación:

PDFAdxudicación definitiva (data de publicación web 12.07.2010)

PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 01.07.2010)

PDFApertura sobre C

PDFApertura sobre B

PDFANUNCIO

Publicación DOG: 21.05.2010

Publicación BOP: pendente

PDFPrego de cláusulas administrativas: Aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 12.05.2010

pdf mini Indice general
pdf mini Portada
pdf mini Pliego de condiciones

MEMORIA
pdf mini Índice memoria
pdf mini Memoria
Anejos
pdf mini Memoria constructiva
pdf mini Presupuesto para la administración
pdf mini Memoria justifivativa DB-SI
pdf mini Memoria justifivativa DB-SU
pdf mini Estudio gestión residuos
pdf mini Modelo acta replanteo
pdf mini Modelo certificado obra completa
pdf mini Estudio seguridad y salud
pdf mini Plan de obra
pdf mini Reportaje fotográfico
Justificación de precios
pdf mini Justificacion de precios
pdf mini Justificacion de precios material
pdf mini Justificacion de precios maquinaria
pdf mini Justificacion de precios mano de obra

PRESUPUESTO
pdf mini C1
pdf mini C2
pdf mini Med
pdf mini Pres
pdf mini Resumen
pdf mini Seg y salud

PLANOS
pdf mini Situación
pdf mini Estado actual terreno
pdf mini Planta terreno
pdf mini Drenaje
pdf mini Riego
pdf mini Electricidad presentación 1
pdf mini Planta baja protección civil
pdf mini Planta alta protección civil
pdf mini Aseos este y multiusos
pdf mini Aseos oeste
pdf mini Fontanería
pdf mini Fontanería
pdf mini Electricidad
pdf mini Electricidad

PDFMesa de contratación (data de publicación na web : 7/06/10).

 

 

VIVEIRO DE EMPRESAS DE SERVIZOS DO CONCELLO DE CANGAS.

Data de publicación na web: 18/06/2013
Prazo para presentar solicitudes de participación: 30 días naturais contados dende o seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP
Data de publicación BOP: 18/06/2013
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos no Viveiro de Empresas, publicado no BOP do venres 7 de xuño de 2013.

PDFPrego único de cláusulas administrativas e técnicas (publicado 18/06/2013)

 

 

Expte.: C-15/10 CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA SUBMINISTRACIÓN DUN VEHÍCULO FURGÓN PARA SERVIZOS XERAIS DO CONCELLO DE CANGAS

Data de publicación en web :07/06/2010

Documentación:

PDFAdxudicación defintiva (data de publicación web 02.072010)

PDFMesa Contratación (data de publicación web 07.06.2010)

PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 17.06.2010)

 

 

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN E DATA DE APERTURA DO SOBRE B DE: Construcción redes de abastecemento e saneamento municipais

Data de publicación na web :23/04/2010

Documentación:
PDFMesa Contratación (data de publicación web 23.04.2010)

PDFANUNCIO DE APERTURA DO SOBRE C (data de publicación web 29.04.2010)

PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 04.05.2010)

PDFAdxudicación defintiva (data de publicación web 25.05.2010)

 

 

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN E DATA DE APERTURA DO SOBRE B DE: Conservación de patrimonio municipal no edificio do Mercado

Data de publicación na web :23/04/2010

Documentación:
PDFMesa Contratación (data de publicación web 23.04.2010)

PDFANUNCIO DE APERTURA DO SOBRE C (data de publicación web 29.04.2010)

PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 04.05.2010)

PDFAdxudicación defintiva (data de publicación web 25.05.2010)

 

 

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN E DATA DE APERTURA DO SOBRE B DE: Reparacion sistema de climatización no pavillón do Gatañal

Data de publicación na web :23/04/2010

Documentación:
PDFMesa Contratación (data de publicación web 23.04.2010)

PDFANUNCIO DE APERTURA DO SOBRE C (data de publicación web 29.04.2010)

PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 04.05.2010)

PDFAdxudicación defintiva (data de publicación web 25.05.2010)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DO SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO FURGÓN PARA SERVIZOS XERAIS DO CONCELLO DE CANGAS

Data de publicación na web : 9/04/2010
Anuncio BOP:
Anuncio DOG:


Documentación:

PDFMesa Contratación (data de publicación web 09.04.2010)

PDFResolución pola que se declara deserto o concurso (data de publicación web 21.04.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DO SERVIZO DE REDACCIÓN DE PROXECTO DA OBRA "CENTRO SOCIOCULTURAL" (FEESL)

Data de publicación na web :30/03/2010
Anuncio BOP:
Anuncio DOG:Documentación:
PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 30.03.2010)

PDFAdxudicación definitiva (data de publicación web 15.04.2010)

 

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DO SERVIZO DE REDACCIÓN DE PROXECTO DA OBRA "CENTRO SOCIOCULTURAL" (FEESL)

Data de publicación na web :30/03/2010
Anuncio BOP:
Anuncio DOG:Documentación:
PDFAdxudicación provisional (data de publicación web 30.03.2010)

PDFAdxudicación definitiva (data de publicación web 15.04.2010)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NOS LUGARES DE HERBELLO E FRANCÓN”

Data de publicación na web : 30/09/2009
Anuncio BOP:
Anuncio DOG:

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 02.09.2009

Documentación:


PDFAdxudicación provisional (Data publicación en web 30.09.2009)
PDFAdxudicación defintiva (Data publicación en web 19.10.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "HUMANIZACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS DA RÚA EDUARDO VICENTI"

Data de publicación na web : 07/09/2009
Anuncio BOP:
Anuncio DOG:

Documentación:


PDFConvocatoria mesa de Contratación (07.09.2009)
PDFAdxudicación provisional (Data publicación en web 02.10.2009)
PDFAdxudicación defintiva (Data publicación en web 19.10.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "PASEO MARÍTIMO NA PRAIA DO SEÑAL"

Data de publicación na web : 13/08/2009
Anuncio BOP:
Anuncio DOG:

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 15.07.2009

Documentación:


PDFAdxudicación provisional (Data publicación en web 13.08.2009)
PDFAdxudicación definitiva (Data publicación en web 28.08.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "PARQUE INFANTIL ALAMEDA SEÑAL"

Data de publicación na web : 23/03/2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do : 04.03.2009

Documentación:

PDFAdxudicación definitiva (Data publicación en web 08.06.2009)
PDFAdxudicación provisional (Data publicación en web 19.05.2009)
PDF Prego de cláusulas administrativas
PDFAnuncio de licitación (Data publicación en web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "ACTUACIÓNS NA REDE DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE COIRO "

Data de publicación na web :03.03.2009
Anuncio BOP: 25.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do :25.02.2009


Documentación:

pdfAdxudicación definitiva (data de publicación web 07.05.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 27.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "ACTUACIÓNS NA REDE DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE DARBO "

Data de publicación na web :03.03.2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do :25.02.2009


Documentación:


pdfAdxudicación definitiva (data de publicación web 07.05.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 27.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "ACTUACIÓNS NA REDE DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE O HIO "

Data de publicación na web :03.03.2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do :25.02.2009


Documentación:


pdfAdxudicación definitiva (data de publicación web 08.05.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 27.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "REHABILITACIÓN DO EDIFICIO DA CASA DA CULTURA E MELLORA DA ACCESIBILIDADE"

Data de publicación na web : 23.03.2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do : 04.03.2009


Documentación:


pdfAdxudicación definitiva (data de publicación web 07.05.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 27.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "PAVIMENTACIÓN VIAIS PARROQUIA DE COIRO "

Data de publicación na web : 03.03.2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do : 25.02.2009


Documentación:


PDFAdxudicación definitiva (Data publicación en web 08.06.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 16.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "PAVIMENTACIÓN VIAIS PARROQUIA DE DARBO "

Data de publicación na web : 03.03.2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do : 25.02.2009


Documentación:


PDFAdxudicación definitiva (Data publicación en web 08.06.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 16.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA "PAVIMENTACIÓN VIAIS PARROQUIA DE O HIO "

Data de publicación na web : 03.03.2009
Anuncio BOP: 24.03.2009
Anuncio DOG: 23.03.2009

O expediente de contratación foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data do : 25.02.2009


Documentación:


PDFAdxudicación definitiva (Data publicación en web 08.06.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 16.04.2009)
pdfPrego de cláusulas administrativas
pdfAnuncio de licitación(data de publicación web 23.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "PARQUE INFANTIL ALAMEDA ALDÁN"

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 27.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 07.04.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "ACTUACIÓN NA REDE DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE ALDÁN "

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 15.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 26.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "PAVIMENTACIÓN VIAIS PARROQUIA ALDÁN "

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 15.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 26.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "PAVIMENTACIÓN VIAIS PARROQUIA CANGAS "

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 15.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 26.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "SUBSTITUCIÓN DA CUBERTA DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO ROMARIGO "

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 15.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 26.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "ACONDICIONAMENTO DAS PISTAS DEPORTIVAS KENIATAS "

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 15.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 26.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "REHABILITACIÓN DA ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO CAMAÑO"

Data de publicación na web : 17.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 27.04.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 07.04.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación (data de publicación web 17.03.2009)

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "ALUMEADO PÚBLICO AVDA CASTROVIEJO "

Data de publicación na web : 04.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 27.03.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 13.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "ALUMEADO PÚBLICO AVDA. DA CORUÑA "

Data de publicación na web : 04.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 27.03.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 13.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación


 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA "ALUMEADO PÚBLICO RURAL"

Data de publicación na web : 04.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 27.03.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 13.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación

 

 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DA OBRA " ALUMEADO PÚBLICO ALAMEDA ALDÁN"

Data de publicación na web : 04.03.2009Documentación:


pdfAdxudicación defintiva (data de publicación web 27.03.2009)
pdfAdxudicación provisional (data de publicación web 13.03.2009)
pdfConvocatoria mesa de contratación

 

 

ADXUDICACIÓN DA OBRA “PISTA DE SKATE NO ENTORNO DE RODEIRA"

Data de publicación na web : 20.11.2008Documentación:


pdfAdxudicación provisional
pdfAdxudicación definitiva (Data de publicación web: 4.12.2008)

 

 

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS “ILUMINACIÓN PÚBLICA PARROQUIA DE ALDÁN”

Data de publicación na web : 20.10.2008Documentación:


pdfAdxudicación provisional

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DE OBRAS “ILUMINACIÓN PÚBLICA PARROQUIA DE COIRO” 

Data de publicación na web :02.10.2008
 

Documentación:

pdfAdxudicación provisional

 

 

ADXUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE  “HUMANIZACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS NA RÚA SOL”

Data de publicación na web : 27.09.2008
Anuncio publicación DOG:
Anuncio publicación B.O.P: 29.09.2008


Documentación:


pdfAnuncio
pdfPrego cláusulas administrativas
pdfAdxudicación provisional (Data de publicación web: 23.10.2008 )
pdfAdxudicación definitiva (Data de publicación web: 12.11.2008)

 

 

ADXUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE "AMPLIACIÓN DO CENTRO DE CIMA DE VILA PARA LOCAL DE ENSAIO".

Data de publicación na web :26.09.2008
Anuncio publicación DOG: 16.09.2008
Anuncio publicación B.O.P: 24.09.2008Documentación:

pdfAnuncio
pdf Prego cláusulas administrativas
pdfAdxudicación provisional (Data de publicación web: 16.10.2008)
pdf Adxudicación definitiva (Data de publicación web: 12/11.2008)

 

 

 

 

 

 

© 2013 Concello de Cangas | Aviso Legal | Mapa web
Avenida de Castelao 2, Cangas
Telf: 986 300 050