• 1 Costa da Vela
    Cabo home
    coas illas Cies ao fondo,...
  • 1 Rodeira
    Vista dende a praia de Rodeira,
  • 1 Praia de Barra
    na enseada de Nerga,
castellano   galego     22/09/2017   
Concello de Cangas , 986 300 050

Boletín Oficial de Pontevedra

Vive o Morrazo

Boletín Oficial de Pontevedra

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

Ordenanzas e Normativa Municipal

Anuncio de aprobación definitiva das seguintes ordenanzas reglamentarias

PDFORDENANZA DE USO E DISFRUTE DAS PRAIAS DO TÉRMINO MUNICIPAL DE CANGAS

PDFREGULAMENTO DE USO E FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS MUNICIPAIS

PDFREGULAMENTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL DO CONCELLO DE CANGAS

PDFORDENANZA DE COMPATIBILIZACIÓN DA CONVIVENCIA E O LECER EN ZONAS RESIDENCIAIS, VÍAS E OUTROS LUGARES PÚBLICOS DO CONCELLO DE CANGAS

PDFORDENANZA REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS E DO CENSO MUNICIPAL DE TODO TIPO DE CANS

PDFORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN E POSESION DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA

PDFORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA VENDA AMBULANTE NO TERMO MUNICIPAL DE CANGAS

Anuncio de aprobación definitiva das seguintes ordenanzas fiscais

PDFORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES


PDFORDENANZA FISCAL Nº3 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA


PDFORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DO CEMITERIO MUNICIPAL


PDFORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DA TAXA POR SERVIZO DE INMOBILIZACIÓN E RETIRADA DE VEHÍCULOS


PDFORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DA TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE AUTOTAXI E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGAMENTO


PDFORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POR DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS


PDFORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DA TAXA POR SANEAMENTO


PDFORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS


PDFORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS EXISTENTES NO MERCADO DESTE CONCELLO


PDFORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS


PDFORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, INSCRIPCIÓNS REXISTRAIS, RENOVACIÓN DE LICENCIAS, MODIFICACIÓNS E CANCELACIÓNS REXISTRAIS DOS MESMOS, ASI COMO POR INSCRIPCIÓN NO CENSO MUNICIPAL DE TODO TIPO DE CANS, AS SÚAS MODIFICACIÓNS E CANCELACIÓNS


PDFORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA NA VÍA PÚBLICA E, EN XERAL, EN BENS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, AUTORIZADOS Ó AMPARO DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA VENDA AMBULANTE NO TERMO MUNICIPAL DE CANGAS


PDFORDENANZA FISCAL REGULADORA Nº 21 DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO SOLO, VO E SUBSOLO DA VÍA PÚBLICA


PDFORDENANZA FISCAL Nº 24 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS ASOCIADOS Á CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVÍS


PDFORDENANZA FISCAL Nº 25 REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE PROTECCION CIVIL E EMERXENCIAS CONCELLO DE CANGAS

 

subir

 

 

 

 

© 2013 Concello de Cangas | Aviso Legal | Mapa web
Avenida de Castelao 2, Cangas
Telf: 986 300 050