• 1 Costa da Vela
    Cabo home
    coas illas Cies ao fondo,...
  • 1 Rodeira
    Vista dende a praia de Rodeira,
  • 1 Praia de Barra
    na enseada de Nerga,
castellano   galego     24/10/2017   
Concello de Cangas , 986 300 050

Boletín Oficial de Pontevedra

Vive o Morrazo

Boletín Oficial de Pontevedra

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

Centro M. de Benestar Social

 

Contacto:

-Teléfono: 986 39 22 66 / Fax: 986 30 36 96
- Mail: benestarsocial@cangas.gal

 

Localización:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver mapa máis grande...

 

 

Dirección:

-Rúa Andalucia, 3 Baixo - Edificio Xoia

 

O Centro Municipal de Benestar Social créase no ano 1986 como organismo de coordinación dos servizos sociais municipais e do departamento de Sanidade.

Os departamentos que formaban parte deste organismo eran:

1.-Servicio social de información e orientación

2.-Servicio social de Planificación, promoción e desenvolvemento da Comunidade.

3.-Unidade Preventivo Asistencial de Drogodependencias e Alcoholismo.

A creación deste organismo ven posibilitada pola sinatura dun convenio entre o Instituto Nacional de Emprego INEM e o Concello de Cangas. Anteriormente e dende o ano 1985, unha Traballadora Social atendía as demandas existentes no Concello.

O Plan Concertado de Servicios Sociais posibilitou a ampliación e consolidación dos Servicios Sociais de atención primaria e os Servicios Sociais comunitarios a partires do ano 1988. No ano 1991 prodúcese a inclusión da Unidade Asistencial de drogodependencias no rexistro de Centros, Servicios e establecementos Sanitarios da Subdirección Xeral de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria da Xunta de Galicia,o que posibilita o acceso a convenios de cofinanciación e a consolidación do servicio.

A tenor do establecido na lei 4/1993 do 14 de Abril de Servicios Sociais, desenvolvida polo Decreto 95/1994 do 8 de abril, no relativo os rexistros de entidades prestadoras de Servicios Sociais, o Concello de Cangas inscribise con data de 21-10-94. No apartado referente a Sanidade, esta Concellería poseé competencias para intermediar en asuntos relacionados cós servicios sanitarios e programar algunhas actividades, moitas veces relacionadas coa educación e os servicios sociais.

 

Programas:

1.- Programa de atención primaria: información, orientación e tramitación en Cangas, Aldán e Hío.

2.- Axuda a domicilio.

3.- Becas e axudas escolares.

4.- Axudas a reparación de vivendas.

5.- Emerxencia social

6.- Educación Familiar

7.- Axuda a familias monoparentais.

8.- Desenvolvemento comunitario:

8.1.- Asesoramento colectivos e asociacións: xornadas de formación.
8.2.- Fondo documental.
8.3.- Unidades didácticas.
8.4.- Revista servicios sociais.
8.5.- Obradoiros e cursos.
8.6.- Convenios con entidades sociais.
8.7.- Persoas Maiores: ximnasia, talleres, excursións, festas, aulas de teatro, charlas informativas.
8.8.- Biblioteca de Servicios Sociais.
8.9.- Menores: prevención de marxinación.

 

 

subir

 

 

 

 

 

 

© 2013 Concello de Cangas | Aviso Legal | Mapa web
Avenida de Castelao 2, Cangas
Telf: 986 300 050